پرداخت اینترنتی

شما میتوانید با ورود به درگاه زرین پال اقدام به واریز وجه نمایید. سایت ما از طرف زرین پال تایید شده است

شماره تلگرام را با اعداد انگلیسی وارد کنید

برای واریز دقت کنید که مبلغ را به تومان بزنید

 

برای پرداخت اینترنتی کلیک کنید